meter 588px596De RCR leden die zijn ingelogd, kunnen in één oogopslag de belangrijkste clubzaken zien, zoals:

  • Actueel ledenbestand, namen potentiële leden en status werving nieuwe leden (CUL)
  • Functies, functionarissen op naam; bestaand overzicht actualiseren
  • Activiteiten en hun resp. projectleiders
  • Aantal draaiboeken en verslagen ingeleverd
  • FinancieĢˆle overzichten (Leo)
  • Goede Doelen keuzes
  • Verder nog nader te bepalen