Petitie Laat het Anker niet vallen is online [LINK]

20190918 Anker petitie

Zet uw handtekening onder de petitie
Naast vellen met fysieke handtekeningen stromen de steunbetuigingen nu ook via de website petities.nl binnen.
U kunt ons uw steun geven op: petities.nl/petitions/laat-het-anker-niet-vallen?. [LINK].
In oktober zal de gemeenteraad zich buigen over het voorstel van het College van Burgemeester en wethouders om het Anker met ingang van 1 januari 2020 te sluiten. Dat willen wij voorkomen.

Inspreken bij de raadscommissie Sociaal Maatschappelijk domein
De vaste gebruikers hebben op 12 september jl. voor de eerste keer ingesproken in de raadscommissie Sociaal Maatschappelijk domein. Daar hebben ze gepleit om de besluitvorming te baseren op een gedegen vergelijking tussen 3 alternatieven. En om zolang de besluitvorming niet is afgerond en er geen adequaat alternatief is voor het Anker, het Anker in functie te houden.

Komt allen op 10 oktober naar het gemeentehuis 20.00 uur
Ook op 10 oktober a.s. zullen zij weer inspreken door hun zienswijze op de voorstellen die dan aan de raad zijn gestuurd te geven. Een publieke tribune die uitpuilt zal onze stem zeker versterken.

 

De gemeente stelt dat het Anker niet toekomstbestendig is en teveel geld kost.
Het Anker kan zich zonder subsidie prima bedruipen, maar is niet in staat de kostendekkende huur te betalen. Ten opzichte van andere buurthuizen doet het Anker het hartstikke goed. Bovendien is het een zeer solide, geïsoleerd gebouw dat door de huidige gebruikers met grote tevredenheid wordt gebruikt. Een gebouw dat een zeer hoge cultuur historische waarde heeft. Over duurzaam gesproken!

Ongedekte belofte naar de toekomst
De gemeente belooft zonder enige garantie (niet in tijd, niet in geld, niet in locatie, niet in gebouw) dat er op termijn nagedacht kan worden over een nieuw buurthuis. In de tussentijd wil ze het Anker sluiten en biedt ze als alternatief de voormalige Rhynenburghschool. Dat gebouw is technisch op. Heeft geen zaal waarin meer dan 40 mensen kunnen. Bevindt zich niet aan de openbare weg. Heeft geen bar en keuken voorziening en zal geen beheerder hebben. Om het gereed te maken voor een functie als buurtcentrum zal er flink geïnvesteerd moeten worden. Indicaties leren ons dat er al gauw 2 ton nodig zal zijn. Als die investering middels een kostendekkende huur terug verdiend moet worden dan zien we straks ook de Bibliotheek en TOM in de buurt vertrekken, want die zullen niet in staat zijn die huur op te brengen. Nu maken ze gebruik tegen een leegstandsvergoeding!

Voorkom dat onze sociale activiteiten worden afgebroken
De beperkingen die aan het alternatief verbonden zijn zullen desastreus uitpakken voor diverse activiteiten die nu wel in het Anker plaats kunnen vinden.

Bijvoorbeeld als de bridgeclub met 90 leden moet uitwijken dan zal dat naar buiten de wijk zijn. In Hazerswoude-Rijndijk Oost is geen zaal waar ze in kunnen. Dat betekent voor niet mobiele leden – en dat zijn juist de senioren voor wie het bridgen niet alleen een wekelijks uitje is maar ook een basis voor vervolgcontacten- dat ze afhaken. Datzelfde geldt voor de vogelwerkgroep, die soms bijeenkomsten heeft waar al haar leden, 250 in getal, voor worden uitgenodigd. Waar kunnen we nog terecht voor een toneelvoorstelling? Voor een muziekuitvoering? Voor een regiolezing ? Waar kunnen we genieten van de tentoonstelling van Vogelvreugd met een nationale keuring van de kampioenen? Waar kan Sinterklaas zijn feest vieren in het bijzijn van alle jonge inwoners van Rijndijk-Oost? Als dit niet meer in Rijndijk Oost aangeboden kan worden, is dat een verschraling voor alle inwoners.

Het Anker is de enige plek waar je samen kunt komen juist als je samen wilt zijn.
Voor de kapelgangers betekent sluiting van het Anker, het einde aan hun wekelijkse viering. Hoeveel raadsleden weten dat er een kapel in het Anker is? Een mooie, devote ruimte. Een kapel die ook gebruikt wordt voor opbaren. Waarbij in de grote zaal afscheid genomen kan worden. In Hazerswoude Rijndijk Oost is geen kerk, er is geen verzorgingshuis met een aula. Het Anker is de centrale plek waar je samen terecht kunt, juist op momenten waarin je samen wilt zijn.

Besluit vergt gedegen analyse en vergelijking
Bovenstaande bespiegeling is precies de reden dat we de gemeenteraad voorleggen: zorg dat je een dergelijk belangrijk besluit pas neemt als je alle gevolgen helder hebt.

In kwalitatieve zin voldoet het Anker aan alle 13 voorwaarden die de gemeente zelf heeft geformuleerd voor buurthuizen. Natuurlijk kan de bezetting beter. Maar juist door alle buurtactiviteiten te concentreren in een gebouw waarin dat ook kan, zal dat als vanzelf gebeuren. Navraag van ons bij de gemeente leert dat er nog niet eens een begroting is gemaakt met wat de Rhynenburghschool aan kosten met zich mee zal brengen en of die gedekt kunnen worden door te verwachten inkomsten. Op grond van onze ervaring zal dat alternatief duurder zijn dan het Anker.

Wij rekenen op uw steun! Ga naar www.petities.nl

Laat het Anker niet vallen. [LINK]