RCR publicaties

Petitie Laat het Anker niet vallen is online [LINK]

20190918 Anker petitie

Zet uw handtekening onder de petitie
Naast vellen met fysieke handtekeningen stromen de steunbetuigingen nu ook via de website petities.nl binnen.
U kunt ons uw steun geven op: petities.nl/petitions/laat-het-anker-niet-vallen?. [LINK].
In oktober zal de gemeenteraad zich buigen over het voorstel van het College van Burgemeester en wethouders om het Anker met ingang van 1 januari 2020 te sluiten. Dat willen wij voorkomen.

Inspreken bij de raadscommissie Sociaal Maatschappelijk domein
De vaste gebruikers hebben op 12 september jl. voor de eerste keer ingesproken in de raadscommissie Sociaal Maatschappelijk domein. Daar hebben ze gepleit om de besluitvorming te baseren op een gedegen vergelijking tussen 3 alternatieven. En om zolang de besluitvorming niet is afgerond en er geen adequaat alternatief is voor het Anker, het Anker in functie te houden.

Komt allen op 10 oktober naar het gemeentehuis 20.00 uur
Ook op 10 oktober a.s. zullen zij weer inspreken door hun zienswijze op de voorstellen die dan aan de raad zijn gestuurd te geven. Een publieke tribune die uitpuilt zal onze stem zeker versterken.