vaantje 50px65De Rotaryclub Rijnwoude opereert onder de vlag van Rotary International en onderschrijft hun doelstellingen, zoals verankerd in de statuten.  Binnen die statuten zijn alle lokale clubs autonoom om de club activiteiten naar eigen smaak regionaal in te richten. Daarbij staan dienstbaarheid en hulp aan de medemens centraal.

De Rotaryclub Rijnwoude staat midden in de samenleving, is maatschappelijk zeer betrokken, en tegelijkertijd ook een gezellige club. Kortom; een club waar je graag bij wil horen!

De Rotary club Rijnwoude (RcR) heeft een drietal websites; naast deze is de RcR ook te vinden op de site van Rotary Nederland, en wel onder  http://www.rotary.nl/rijnwoude .

Een van de belangrijkste fundraising activiteiten van de Rotary club Rijnwoude is de jaarlijkse organisatie van de Rotary Regio Rit. Daarover is alles te vinden op de site   http://www.rotaryregiorit.nl/

Aan de Rotary club Rijnwoude is ook een ANBI stichting verbonden; de stichting Community Service / Rotary club Rijnwoude. Dit om de financiële giften voor de Goede Doelen fiscaal te faciliteren.  Voor verdere informatie over deze ANBI stichting wordt kortheidshalve verwezen naar de tab  ANBI  hierboven.