Wat

vaantje 50px65De Rotaryclub Rijnwoude opereert onder de vlag van Rotary International en onderschrijft hun doelstellingen, zoals verankerd in de statuten.  Binnen die statuten zijn alle lokale clubs autonoom om de club activiteiten naar eigen smaak regionaal in te richten. Daarbij staan dienstbaarheid en hulp aan de medemens centraal.

De Rotaryclub Rijnwoude staat midden in de samenleving, is maatschappelijk zeer betrokken, en tegelijkertijd ook een gezellige club. Kortom; een club waar je graag bij wil horen!

De Rotary club Rijnwoude (RcR) heeft een drietal websites; naast deze is de RcR ook te vinden op de site van Rotary Nederland, en wel onder  http://www.rotary.nl/rijnwoude .

Een van de belangrijkste fundraising activiteiten van de Rotary club Rijnwoude is de jaarlijkse organisatie van de Rotary Regio Rit. Daarover is alles te vinden op de site   http://www.rotaryregiorit.nl/

Aan de Rotary club Rijnwoude is ook een ANBI stichting verbonden; de stichting Community Service / Rotary club Rijnwoude. Dit om de financiële giften voor de Goede Doelen fiscaal te faciliteren.  Voor verdere informatie over deze ANBI stichting wordt kortheidshalve verwezen naar de tab  ANBI  hierboven.


rotary logo 200px75 De Rotaryclub Rijnwoude is onderdeel van de wereldomspannende organisatie, die Rotary International heet.

De organsatie is opgericht in 1905 in Chicago door de advocaat Paul Harris. 

Meer over de historie van de Rotary organisatie kan men lezen in Wikipedia - Rotary International

Voor meer informatie wordt aanbevolen de websites te bezoeken van:

Rotary International

Rotary Nederland


 

De start van de club bij Rotary begint met de toekenning van een charter door Rotary International. 

Bijgaand de charter van onze club gedateerd op 9 februari 1980

19800209 Charter

 

Daarna werd op 7 juni 1980 dit charter officieel overhandig aan de voorzitter Hans Arentsen

Hiervan is een [LINK] Fotoreportage 

Daarna volgden een lijst met voorzitters tot de dag van heden
zie  [LINK] RCR_Voorzitterslijst