De Rotaryclub-leden ontmoeten elkaar elke week op maandag avond, bijeen in 'Het Anker' te Hazerswoude-Rijndijk voor een goed gesprek en een eenvoudige maaltijd.


Na de maaltijd is er meestal een lezing over een interessant onderwerp, verzorgd door een van de leden of door een externe gastspreker.
De wekelijkse bijeenkomsten beginnen omstreeks 17:30 uur en zijn uiterlijk om 20:00 uur afgelopen. Dat geeft deelnemers de mogelijkheid om desgewenst die avond nog andere verplichtingen na te komen.

Een paar keer per jaar gaat de club ‘op locatie’ en brengt een bezoek aan een bedrijf of project in de regio alwaar dan soms ook gedineerd wordt.
Betrokkenen geven dan een interessante inkijk in hun (bedrijfs)activiteiten.