Waar & Wanneer

De Rotaryclub-leden ontmoeten elkaar elke week op maandag avond, bijeen in 'Het Anker' te Hazerswoude-Rijndijk voor een goed gesprek en een eenvoudige maaltijd.


Na de maaltijd is er meestal een lezing over een interessant onderwerp, verzorgd door een van de leden of door een externe gastspreker.
De wekelijkse bijeenkomsten beginnen omstreeks 17:30 uur en zijn uiterlijk om 20:00 uur afgelopen. Dat geeft deelnemers de mogelijkheid om desgewenst die avond nog andere verplichtingen na te komen.

Een paar keer per jaar gaat de club ‘op locatie’ en brengt een bezoek aan een bedrijf of project in de regio alwaar dan soms ook gedineerd wordt.
Betrokkenen geven dan een interessante inkijk in hun (bedrijfs)activiteiten.


 

Projecten waarbij we geld inzamelen voor een (maatschappelijk) goed doel zoals:

 • De Rotary Regio Rit (in het voorjaar) met bijzondere, oude en nieuwe auto's
 • De Jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp (in augustus) met de 'levende' fruit automaat
 • De Wijnproefavond (in november) in Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk
 • De Santa Run (in de Kersttijd), in samenwerking met de Rotary clubs uit de regio.


Projecten waarbij we samenwerken met andere instanties zoals:

 • In samenwerking met de Rotaryclub Alphen aan den Rijn wordt meegewerkt aan het landelijke project Jobrotary, waarbij werkzoekenden van 40 jaar en ouder ondersteund worden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Rotaryleden met ervaring in het begeleiden van medewerkers stellen zich beschikbaar en functioneren als mentor.
  (zie www.jobrotary.nl)
 • Dagje uit voor de bewoners van 'Ons Huis' uit Hazerswoude-Dorp, in samenwerking met de Stichting Vrienden van Ons Huis.
 • Allemaal activiteiten, die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld om daarmee bewust een bijdrage te leveren aan de samenleving. 

 

Naast de reguliere bijeenkomsten hebben wij ook bijzondere (interne) bijeenkomsten zoals:

 • De koningsdagborrel, waarbij wij toasten op de gezondheid van onze koning en zijn familie
 • De familiedag, om het Rotary-jaar in juni af te sluiten samen met de familie leden
 • In geval van een zeer interessante spreker, dan organiseren we 1 of 2 keer in het jaar een zogenaamde Regiolezing.
  Een openbare avond voor een groter publiek in de grote zaal van Het Anker, waarbij ook regioclubs worden uitgenodigd en soms ook bepaalde vakorganisaties met betrokkenheid bij het onderwerp aanwezig zijn.