De uitgevoerde fundraising activiteiten worden opgesomd in onder meer de financiele jaarrekeningen.