ANBI

anbi logoVoor de regeling ANBI publiceren we op deze pagina alle relevante gegevens van de Stichting Community Service / Rotary Club Rijnwoude.

Naam van de ANBI Stichting:

Stichting Community Service /
Rotaryclub Rijnwoude

Bankrekening: NL 29 RABO 0325 9838 44
Fiscaal nummer: 804190598
Contact gegevens:
Secretariaat - 

van Beethovenlaan 73
2394 HB Hazerswoude-Rijndijk

 e-mail -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter -  Hans Arentsen 
 Penningmeester -  Leo van Wetten
 Secretaris - Lex Esveld
   
Beloningsbeleid: Voor de leden van de ANBI stichting en de Rotaryclub Rijnwoude zijn geen beloningen voorzien 
Onderstaand verdere detail informatie zoals
  Doelstelling - Beleidsplan - Uitgevoerde activiteiten - Financiele verantwoording

 

In de oprichtingsacte van deze ANBI stichting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

  1. De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.
  2. De stichting dient het algemeen belang.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor de volledige tekst van de oprichtigsacte
zie: [LINK] de statuten van de stichting


 

Mede op basis van het beleidsplan van de Rotary club Rijnwoude, wordt er door de Stichting Community Services een meerjarenplan ontwikkeld. Dit om richting en continuïteit te geven aan de ‘Goede Doelen’, die jaarlijks worden gekozen en financieel ondersteund.
Via opbrengsten van activiteiten welke jaarlijks door de Rotary club Rijnwoude worden georganiseerd, alsmede de bijdragen van de individuele leden, wordt ondersteuning verleend aan o.a:

  • Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp
  • Rotary Regio Rit
  • Wijnproefavond
  • Santa Run

De uitgevoerde fundraising activiteiten worden opgesomd in onder meer de financiele jaarrekeningen. 


Document 131px149  Jaarrekening Rotaryclub Rijnwoude - Community Servcie