Het jaarthema 2021-2022 voor Rotaryclub Rijnwoude is:

”ZORG VOOR HET MILIEU EN ZORG VOOR ELKAAR"

In de oprichtingsacte van deze ANBI stichting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd. 

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. 

De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Voor de volledige tekst van de oprichtigsacte
zie: [LINK] de statuten van de stichting