Het jaarthema 2021-2022 voor Rotaryclub Rijnwoude is:

”ZORG VOOR HET MILIEU EN ZORG VOOR ELKAAR"

anbi logo

Voor de regeling ANBI publiceren we op deze pagina alle relevante gegevens. 

In de oprichtingsacte van deze ANBI stichting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd. 

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. 

Mede op basis van het beleidsplan van de Rotary club Rijnwoude, wordt er door de Stichting Community Services een meerjarenplan ontwikkeld.

Dit om richting en continuïteit te geven aan de ‘Goede Doelen’, die jaarlijks worden gekozen en financieel ondersteund. 

IBAN nummer voor:
Stichting Community Service
(de ANBI stichting van de Rotaryclub Rijnwoude)
NL 29 RABO 0325 9838 44


 

Document icon 512px512

Jaarrekening Community Servcie / Rotaryclub Rijnwoude