RCRijnwoude logo 793px314

In de oprichtingsakte van deze ANBI-stichting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd.

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor de volledige tekst van de oprichtigsacte
zie: [LINK] de statuten van de stichting